Kampania na rzecz zmniejszenia wpływu europejskiego łańcucha dostaw i wylesiania

W ramach programu:

“WYCINKA LASÓW DESZCZOWYCH TROPIKALNYCH

 DLA SADZENIA PALM OLEJOWYCH ORAZ TWORZENIA PASTWISK”

przeprowadzono następujące warsztaty:

WARSZTATY NR 1 – WPŁYW NA ZMIANY KLIMATU  –  18 maja 2022

WARSZTATY NR 2 – WŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA – 25 maja 2022

http://pke-tychy.pl/wp-content/uploads/2022/09/TEKST-artyku%C5%82.pdf

http://pke-tychy.pl/wp-content/uploads/2022/09/prezentacja-partnerska-TYCHY-Gliwice-2022-r..ppt