W 2018 roku realizujemy program finansowany przez UM Tychy związany z wolno żyjącymi kotami. Chodzi o dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie zimowym 2018 r. oraz sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących z terenu miasta Tychy. Inicjatorkami i realizatorkami tego przedsięwzięcia są wolontariuszki: Anna Świerpel oraz Agnieszka Mrówczyńska – Dutkiewicz. W program ten zaangażowana jest także spora grupa innych wolontariuszy.