Zarząd PKE – Koła w Tychach:

Prezes – Ewa Dziekońska

Wiceprezes – Barbara Bałajewicz

Wiceprezes – Barbara Borycz

Skarbnik – Marek Władyka

Sekretarz – Gabriela Wanat

Członek Zarządu – Grzegorz Wańczyk

 

Komisja Rewizyjna PKE – Koła w Tychach:

Przewodniczący – Ireneusz Oleksik

Członkowie – Janina Osoba i Emilia Zwierzchowska