Seniorzy   

Współpracujemy z grupami seniorów, część swoich działań kierujemy właśnie do tej grupy wiekowej. Chodzi o to, by aktywnie włączać seniorów w różnorodne działania lokalne.

Zaprosiliśmy Tyską Radę Seniorow do współdziałania w temacie upowszechniania idei i zasad Lokalnej Agendy 21, to znaczy programu  zrównoważonego  rozwoju  realizowanego lokalnie.

Delegatem do tyskiej rady seniorów z naszego klubu  jest członkini PKE – Koła w Tychach Krystyna Piotrowska-Socha, która w chwili obecnej pełni funkcję wice-przewodniczącej Tyskiej Rady Seniorów.

Działania na rzecz seniorów:

  • 2014: Opracowanie w zespole projektu statutu dla rady seniorów w Tychach.
  • 2013- 2014r. Udział prezesa Ewy Dziekońskiej w projekcie „Jak kręgi na wodzie” dla osób 60+ organizowanym przez stowarzyszenie MOST, propagujące zdrowy styl życia.  ASOS –Aktywny Społecznie Obywatel Senior. Udział w debacie „Obywatel Senior” w Katowicach organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  • W 2013 r. zajęcia pt. „ZDROWY STYL ŻYCIA  60+ i nie tylko”. Prawidłowe odżywiane się. Były to wykłady, prezentacje, warsztaty oraz indywidualne porady.  Wydarzenia odbyły się na Sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy, a zrealizowane zostały przez PKE-Koło w Tychach we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym – Wydziałem Zdrowia Publicznego – Katedrą Dietetyki.
  • W 2012 r. Chorzów, Hala Kapelusz: udział w Kongresie „Obywatel Senior”.