POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
Koło w Tychach
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59, pok. 21