LOKALNA AGENDA 21 W TYCHACH

ANKIETA „PIES W MIEŚCIE”  2005

Ankieta „Pies w mieście” została opracowana i przeprowadzona przez Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie Tychy na zlecenie Urzędu Miasta Tychy, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ankieta była anonimowa i skierowana do mieszkańców miasta Tychy z budynków wielokondygnacyjnych. Ankiety zostały rozdane w:

 • tyskich spółdzielniach mieszkaniowych: „Karolina”, „Kora”, „Oskard”, MZBM, „Stella”, „Wesoła”, „Teresa”, „Zuzanna”, „Weronika”, „Lokum”,
 • szkołach podstawowych i gimnazjach: SP nr 37, Gimnazjum nr 1, SP nr 10, SP nr 17, Gimnazjum nr3, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, SP nr 11, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół nr 5, Gimnazjum nr 12, SP nr 36, SP nr 22, SP nr 35, Gimnazjum nr 5, SP nr 7, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 3, SP nr 8, SP nr 1,
 • szkołach średnich: III LO im. S. Wyspiańskiego, I LO im. L. Kruczkowskiego,
 • przedszkolach: Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 21, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 25,
 • różnych instytucjach miejskich: Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Zarząd Oskardu i MZBM-u.
 • rozdano też u weterynarzy i wśród indywidualnych osób.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone od maja do października 2005 r. Rozdano 6000 ankiet, z których 2097 zostało wypełnionych. Ankieta „Pies w mieście” miała na celu zbadanie opinii mieszkańców miasta Tychy (ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów) na temat obowiązku sprzątania po psach oraz  odpowiedzi na inne pytania.

 

UWAGI I KOMENTARZE ANKIETOWANYCH

 1. Propozycje ankietowanych mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych
 • ,,Psy powinny posiadać chipy lub identyfikatory w celu ustalenia właściciela psa”
 • Psy powinny być rejestrowane
 • Niektórzy ankietowani opowiedzieli się za płaceniem podatku za psa (przykładowa kwota 300zł, 500zł, nawet 1000zł)
 • Zwolnieni z podatku powinny być osoby samotne, osoby, które ukończyły 75 lat życia, osoby posiadające psa za przewodnika oraz dzieci niepełnosprawne (jako element wychowawczy)
 • W bloku gdzie jest winda właściciele psów powinni płacić za windę dodatkowa opłatę, tak jak za małe dziecko
 • Właściciele psów powinni płacić służbom porządkowym wysoką karę za brak smyczy lub kagańca u swego podopiecznego
 • Służby porządkowe powinni sprzątać na bieżąco odchody. Służby porządkowe mogłyby być finansowane z naszych podatków lub opłacane z podatków od posiadania psa.
 • Obowiązkowo każdy właściciel powinien sprzątać po swoim psie, zwłaszcza gdy podopieczny pozostawia odchody na chodniku lub klatce schodowej
 • Oznaczenie psa powinno dotyczyć jedynie psów agresywnych – powinien to być kaganiec lub opaska bez względu na wielkość psa
 • ,,Oznaczyć należałoby suczkę mającą cieczkę, aby właściciel wychodzący z psem mógł ją z daleka ominąć. Pies znajdujący się obok goniącej suki nie będzie słuchał właściciela i może dojść do przykrych incydentów”
 • ,,W mieszkaniach osiedlowych nie powinno się zezwalać na trzymanie więcej niż dwóch psów. Istniejąca dowolność w tym zakresie prowadzi do absurdów. Niektórzy mieszkańcy trzymają po 3, 4 i 6 psów”
 • Powinny funkcjonować bardzo wysokie kary za nie sprzątanie po swoich psach np. 300zł. Odpowiedzialne za to powinny być służby porządkowe tzn. Straż miejska i Policja.
 • Ograniczyć hodowlę psów niebezpiecznych

2. Uwagi do pytań z ankiety

 • Według niektórych ankietowanych wybiegi dla psów nie są dobrym rozwiązaniem problemu nieczystości po psach

– ,,Zagrożenie życia dla psa jak i właściciela”

– ,,Kto będzie sprzątał wybiegi dla psów?”

– ,,Psy mogłyby się pozagryzać”

 • Zdaniem niektórych respondentów mało osób korzystałoby z takich wybiegów. Ankietowani zastanawiają się gdzie i w jakiej odległości od bloków by się znajdowały (Szwajcaria dobrze rozwiązała ten problem)
 • Wybiegi może byłyby sensowne gdyby wszystkie psy miały kaganiec i smycz
 • Osoby wypowiadające się przeciwko ostrzegawczo-informacyjnemu oznaczeniu psa uważają to za ,,głupotę” i ,,idiotyzm”. Według nich lepszym rozwiązaniem jest kaganiec i smycz. Ankietowani zastanawiają się według jakich kryteriów psa kwalifikować do danej grupy: ,,Każdy pies może ugryźć”

 3. Komentarze ankietowanych

 • ,,Wycofać kategorycznie psy agresywne, zagrażające ludziom”
 • ,,Przez całe lata właściciele płacili podatek od posiadania psa, z których nie wynikały żadne korzyści. Z tych pieniędzy nie były pokryte koszty sprzątania.”
 • ,,Czy wprowadzenie kar za nie sprzątanie nie będzie fikcją – jak kary za palenie tytoniu w miejscach publicznych?”
 • ,,Psy są często kupowane dla dzieci i przez dzieci zabierane na podwórko, gdzie zanieczyszczają często place zabaw. Dlatego powinny istnieć odpowiednie warunki w postaci wybiegów dla psów”
 • ,,Właściciele powinni mieć wyobraźnię, jaki pies na danych metrach kwadratowych”
 • ,,Na łąkach na osiedlu, ,K” bardzo często chodzą groźne psy bez smyczy i kagańca oraz bezpańskie psy”

 

 

WNIOSKI PODSTAWOWE WYNIKÓW ANKIETY „PIES W MIEŚCIE”

 

Pilotażowa akcja badań ankietowych pod tytułem „Pies w Mieście” została przeprowadzona w 2004 roku na osiedlach „A” i „B” oraz częściowo na Starych Tychach. Akcja ta była przeprowadzona społecznie przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach. Ankiety zawierały inne pytania, które wykazały konieczność przeprowadzenia takich badań na skalę całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielokondygnacyjnych. W osiedlach problem nieczystości po psach narasta ekstremalnie.

Wyniki badań ankietowych w 2005 roku określają następujące zasadnicze wnioski:

 1. Właściciele psów muszą sprzątać po swoich psach.
 2. W związku z tym każdy powinien mieć (wychodząc na spacer z psem) odpowiednią torebkę i łopatkę.
 3. W celu przyzwyczajania do tych czynności Urząd Miasta – Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa powinien zakupić na odpowiedni okres (np. rok) takie wyposażenie.
 4. Wszystkie psy powinny być zarejestrowane. Z tego względu należy opracować identyfikator psa. Należy zwrócić uwagę, że w naszym mieście nie ma podatku od posiadania psa, wyłącznie właściciele psów agresywnych powinni płacić podatek.
 5. Straż Miejska będzie sprawdzać posiadanie torebki oraz tożsamość psa. W wypadku braku (w/w) określić (uchwałą R.M.) wysokość grzywny (bardzo wysoka oraz ewentualne odpracowanie na rzecz miasta).
 6. W blokach, gdzie jest winda właściciel psa powinien zapłacić dodatkową opłatę. Wysokość opłaty powinna być uzależniona od wielkości psa.
 7. Wyznaczyć tereny wybiegów – Polski Klub Ekologiczny- Koło w Tychach w uzgodnieniu z Wydziałem Architektury i Pracownią Planowania Przestrzennego oraz z Wydziałem Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaproponuje odpowiednie lokalizacje.
 8. Określić i opracować ochronę dla placyków zabawowych. Rodzaj „kojców” dla dzieci w celu bezpieczeństwa.
 9. Intensywność wypełniania ankiet. Zdecydowana większość rzetelnie wypełniła ankiety, szczególnie na pochwałę zasługuje Spółdzielnia mieszkaniowa „Zuzanna”, która jako pierwsza oddała dużo wypełnionych ankiet. Najwięcej wypełnionych ankiet oddały osiedle „B” i „H”. Natomiast nie zaangażowały się w ten ważny problem Spółdzielnia mieszkaniowa „Lokum” (1 ankieta) oraz Rejon 7 w „Oskardzie”, w którym nie wypełniono żadnej ankiety, mimo, że pozostałe rejony podlegające pod „Oskard” wywiązały się znakomicie.
 1. Trudno było określić ilość psów z powodu braku ich rejestracji. Niektóre spółdzielnie podały jednak szczegółową ilość i np.:

MZBM – ROM 1 – 140 psów

– ROM 2 – 380 psów

– ROM 3 – 234 psy

– ROM 4 – 297 psów

– ROM 5 – 217 psów

Spółdzielnia „Kora” około 40 psów

Spółdzielnia „Weronika” około 100 psów

Spółdzielnia „ Teresa” około 100 psów

 1. Naszą propozycją jest przeszkolenie członków Straży Miejskiej na temat niebezpiecznych ras psów. Czy jest jakaś kontrola o rejestracji tych psów ?
 2. W związku tym, że część respondentów ( 26% to znaczy 540 osób) jest skłonna płacić za sprzątanie po swoich psach, proponujemy zorganizowanie wśród bezrobotnych odpowiednio przeszkolonych osób, które wychodziłyby na spacer z psem (psami). Musieliby oni podporządkować się przepisom o sprzątaniu.
 3. Proponujemy również zorganizowanie prywatnych „przechowalni – hotelików” dla psów w wypadku wyjazdu, urlopów lub choroby ich właścicieli. Takie punkty byłyby pod odpowiednią kontrolą i stanowiłyby dodatkowe miejsca pracy.
 4. Należą się piękne podziękowania 2097 osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które przyczyniły się do przeprowadzenia badań ankietowych pod tytułem „Pies w mieście”. Z pozoru marginalny problem jest jednak ważnym zagadnieniem dla wielu mieszkańców naszego miasta. Rozwiązywanie tego problemu ułatwi życie w osiedlu i utrzymanie czystości. Korzystnie wpłynie też na współżycie ludzi o różnych poglądach i przyzwyczajeniach przez znajomość tematyki, tolerancję i zrozumienie przyjaznego stosunku do ludzi, zwierząt i środowiska. Problem psów w mieście jest ciągle nierozwiązany, tak z uwagi na dobro mieszkańców (zanieczyszczenie, hałas itp.), jak i na dobro psów i innych zwierząt żyjących w miastach. Przeprowadzając konsekwentnie powyższe działania, osiągniemy w ten sposób standardy obowiązujące w innych krajach i miastach Unii Europejskiej.