Podejmujemy działania edukacyjne, eksperckie, praktyczne związane z ochroną różnorodności biologicznej, zmniejsza się ona bowiem w niepokojącym tempie. Dobrzy rolnicy ekologiczni także dbają o zachowanie tej różnorodności.

 

 

W 2005 r. Opracowano problematykę ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej na użytku ekologicznym w Tychach – Paprocanach. Autorkami ścieżki są Bożena Zyznawska i Grażyna Klapińska-Stefanow.