SPRAWOZDANIE Merytoryczne z 2016 r.

Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO KUBU EKOLOGICZNEGO – KOŁA W TYCHACH

  • W ramach inicjatywy PKE – Koła w Tychach na temat: „Tyskiego Alertu Smogowego” (TAS) , a właściwie alarmu (!!) z uwagi na znaczne, wielokrotne przekroczenia norm dla czystego powietrza w okresie grzewczym w Tychach przez tzw niską emisję, zostały zrealizowane różne inicjatywy i działania zwłaszcza przez Stanisława Przyborowskiego i innych członków.
  • Zrealizowano zadanie publiczne pod tytułem „Niska emisja – wielki problem” (z Urzędu Miasta Tychy) w Urbanowicach i Cielmicach dzielnicach obrzeżnych miasta Tychy. Jest to kontynuacja działań świadomościowych dla mieszkańców o zagrożeniach niską emisją i smogiem i sposobach przeciw działań.
  • Jak zawsze 15 maja 2016r – zorganizowano Rajd rowerowy i pieszy Polskiej Niezapominajki. Organizatorami i prowadzącymi ze strony Koła PKE w Tychach są Kazimierz Okoński, Leokadia Bratek i Grażyna Klapińska-Stefanow. Liczni uczestnicy rajdów są z Tychów oraz z okolicznych miast i gmin.
  • Konsekwentnie są realizowane wiosenne i jesienne „Eko-Kiermasze dla Zdrowia” jak zawsze o stałych datach (wiosenny: sobota przed Palmową Niedzielą oraz jesienny: pierwsza sobota października). Tematyka: zdrowy styl życia polegający na holistycznej tematyce, a skierowany do różnych grup społecznych. Zawsze przy współpracy z dyrektor Grażyną Jurek oraz nauczycielami i uczniami z Zespołu Szkół nr 1 ul. Wejchertów 20. Poniżej film z XI Eko-Kiermaszu dla Zdrowia, który skierowany był do seniorów. W 2016 r zorganizowano dwa Eko-kiermasze dla Zdrowia: XI i XII. Poniżej do link filmu: https://www.youtube.com/watch?v=4L4aFgo5HIE&feature=youtu.be
  • Prezes Ewa Dziekońska uzyskała honorowy tytuł Eko-Kobiety 2016 województwa śląskiego za szczególną wrażliwość ekologiczną i skuteczne budowanie przyjaznych postaw społecznych wobec naturalnego środowiska.
  • Udział w międzynarodowej konferencji „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si” w sejmie R.P. w dniu 15.10.2016 r przygotowanej przez Ministra Środowiska i struktury kościelne z udziałem Kardynała Gerharda Mullera.
  • Udział w debacie w Gliwicach na temat : „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”, organizowanej przez PKE Okręg Mazowiecki i Koalicję Klimatyczną.
  • Udział w Targach Eko-Styl w Bielsku-Białej 19.11.2016 r.
  • Udział w XI Forum Nowej Gospodarki – Lokalna Energia 2016 w Krakowie w dniu 28.11.2016 r.
  • Udział w międzynarodowej konferencji „Budowa gospodarki niskoemisyjnej, praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech” w dniu 7.12.2016 r. w Warszawie – organizowanej przez PKE OM oraz Koalicję Klimatyczną. Polski Klub Ekologiczny-Koło w Tychach realizuje niezbędne i przydatne inicjatywy obywatelskie, inspirujące do działań na rzecz trwałego zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Większość działań jest realizowana społecznie przy minimalnych nakładach finansowych dzięki społecznemu podejściu
   Członków i Wolontariuszy. Organizowane przez Członków Koła działania na temat strategii ekorozwoju w gminie, odpowiadają potrzebom mieszkańców. Inicjatywy te dotyczą problemów: ograniczania powstawania odpadów, ważność transportu publicznego, różnorodności biologicznej, uświadamiania ekologicznej wartości roweru jako środka transportu, dbałość o drzewa w mieście. Działania te są w celu ochrony powietrza, przyrody oraz jakości życia i zdrowia mieszkańców, są kierowane do różnych grup ludności. Spotkania z mieszkańcami
   są też na tematy związane z konsultacjami społecznymi w celu aktywizacji obywatelskiej i oddziaływania na środowisko. Przekazywano uczestnikom znaczenie odpowiedzialności jaką ponoszą wobec ochrony środowiska. Charakter wielu działań jest pilotażowy i innowacyjny przekazywany innym miastom i gminom, co poszerza zasięg oddziaływania naszego stowarzyszenia.

   Bilans z załącznikami do sprawozdania

   Bilans 2017r

   Rachunek zysków i strat 2017r

   Sprawozdanie finansowe 2017r