Nasze działania obejmują różne obszary. Zajmujemy się ekologią, ochroną środowiska, turystyką, ochroną dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, różnorodności biologicznej, lokalną i regionalną tradycją. Natura i kultura rodzima są przedmiotem naszych poczynań.

Prowadzimy kursy, szkolenia, wykłady, seminaria, warsztaty na miejscu i w terenie. Wydajemy ekspertyzy i opinie; organizujemy kiermasze ekologiczne i rajdy rowerowe. Wydajemy różne publikacje. Wdrażamy nasze pomysły do praktyki. Bierzemy udział w strategiach rozwoju lokalnego, kształtowaniu przestrzeni. Promujemy „zielone” środki transportu, technologie, miejsca pracy. Współtworzymy oddolny ruch obywatelski. Współpracujemy z lokalnymi samorządami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami na drodze ekologicznego rozwoju. Realizujemy różne projekty. Działamy też w ramach koalicji.