Ochrona powietrza staje się w ostatnich latach niewątpliwie pilnym wyzwaniem i wspólną naszą troską. I chodzi tu w istocie o kwestię najważniejszą: naszego zdrowia. Wiadomo wszak, iż skażone powietrze ma niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Oddziałuje też niekorzystnie na przyrodę i zabytki. Skutki niskiej emisji i smogu odczuwamy wszyscy, przeto jest to problem społeczny. Z jednej strony musimy podejmować konkretne działania, z drugiej cały czas informować, uświadamiać i edukować społeczeństwo, począwszy od tych najmłodszych. Od naszych bowiem starań i zaangażowania zależy zdrowie nasze i przyszłych poleń. Szczególnie dzieci należy uczyć od najmłodszych lat właściwego rozumienia problemów środowiskowych i odpowiedniego postępowania, albowiem wiedza i nawyki nabyte za młodu procentują w późniejszym życiu.

W województwie śląskim problemy z przekroczeniami norm dotyczą od kilku lat całego województwa. W południowej części województwa skażenie powietrza, w okresie grzewczym, jest bardzo wysokie. Kilka miejscowości należy do najbardziej zanieczyszczonych nie tylko w naszym kraju, ale także w Europie. A są to przecież tereny podgórskie, górskie, wypoczynkowe, rekreacyjne i uzdrowiskowe. I tam powietrze powinno być szczególnie czyste. W kontekście smogu mówi się często o Górnym Śląsku, a zapomina o tych południowych obszarach naszego województwa.

Z roku na rok jest coraz głośniej o tych zagadnieniach w prasie lokalnej i krajowej. Potrzeba działań w tym kierunku wynika z tego, iż zanieczyszczenia powietrza i smog mają bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Szacuje się, że corocznie z tego powodu umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Nawet w lecie możemy się zetknąć ze spalaniem odpadów: