Jesteśmy organizacją pozarządową, pożytku publicznego, stowarzyszeniem społecznym non profit.

Działamy w ramach idei i zasad Lokalnej Agendy 21, to znaczy upowszechniamy program zrównoważonego rozwoju w XXI wieku realizowany lokalnie, w Tychach (i sąsiednich gminach) oraz we wszystkich tych jednostkach, którym leży na sercu dobro człowieka i środowiska.

Naszym celem jest:

  •   ochrona środowiska, zdrowia i życia człowieka, krajobrazu, przyrody ożywionej i nieożywionej

  • dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, historycznego i specyfiki lokalnej


  • kultywowanie lokalnej pamięci, albowiem nie można budować właściwych relacji w przyszłości bez znajomości lokalnej przeszłości
  • rozwój ekologicznych form turystyki i krajoznawstwa

 

  • wspieranie zbalansowanych działań społecznych i ekonomicznych, ekologicznych form gospodarowania
  • promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania oraz szeroka edukacja ekologiczna


  • troska o naszych „braci mniejszych” 

 

 

Organizujemy „Eko-Kiermasze dla Zdrowia” dwa razy w roku : wiosenny jest zawsze w sobotę przed Palmową Niedzielą, a jesienny w pierwszą sobotę października, od godz. 10:00 do 15:00. Odbywają się jak zawsze w Zespole Szkół nr 1 – osiedle F – w Tychach przy ul. Wejchertów 20. W 2017 r. odbył się już XIV Eko-Kiermasz dla Zdrowia -jesienny.

Budzimy świadomość zagrożeń środowiskowych poprzez rozmowy, prelekcje, wykłady itp. oraz publikacje.

Przeprowadzamy seminaria i warsztaty, które kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, z wielu dziedzin życia, jak np. : odpady i ich segregacja, bioróżnorodność, drzewa w mieście, komunikacja transportowa, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, efektywne wykorzystanie energii, prosument, pies w mieście, ochrona powietrza a jakość życia, program: „czy wiemy co jemy”, Eko-Dom, ptaki w mieście… Organizowaliśmy Rodzinne Spotkania Ekologiczne, zrealizowana jest ścieżka edukacyjno – przyrodnicza na użytku ekologicznym w Paprocanach. Współorganizujemy zawsze 15 maja Rajd Niezapominajki. Zrealizowaliśmy program „Młodzieżowy Eko-przedsiębiorca”.
Mamy publikacje na powyższe tematy.

Nasze działania są wspierane patronatem Prezydenta Miasta Tychy i Koalicji Klimatycznej.

Zapraszamy do współpracy i współdziałania!! Wspólnie poprawiać będziemy jakość życia ludzi i przyrody.

Organizacja pozarządowa – pożytku publicznego, stowarzyszenie społeczne non profit.
Nasz adres: ul. Budowlanych 59 pokój 21 tel.32 327 00 04 oraz 512 188 049
KRS: 0000 44 23 42 e-mail: pkekolotychy@o2.pl www.pke-tychy.pl,  FB/pkekolotychy