Od wielu już lat prowadzimy działania związane z walką ze smogiem. Przeprowadziliśmy dużo szkoleń, warsztatów, prelekcji, pogadanek dla różnych grup odbiorców. Wydaliśmy publikacje – książkowe i foldery. Braliśmy udział w debatach, opracowaliśmy opinie. Prowadziliśmy także badania ankietowe.

CO TO JEST NISKA EMISJA? CO TO JEST SMOG?

 • ›Smog to łączne występowanie pochodzącego od człowieka zanieczyszczenia powietrza oraz naturalnej mgły
 • ›Niska emisja – to emitowanie zanieczyszczeń powietrza do wysokości 40 metrów

 Źródła skażeń powietrza:

 • ›Gospodarstwa domowe – skażenia powierzchniowe       
 • ›Transport – skażenia liniowe

w/w tworzą tzw. niską emisję

 • ›Przemysł – skażenia punktowe

Skutki zdrowotne smogu:

 • ›Podrażnienie spojówek i błony śluzowej
 • ›Choroby układu oddechowego
 • ›Choroby układu krążenia
 • ›Choroby układu nerwowego
 • ›Zwiększone ryzyko chorób nowotworowych
 • ›Alergie oraz zmiany skórne
 • ›Bole głowy
 • ›Problemy z płodnością
 • ›Uszkodzenia wątroby
 • ›Uszkodzenia szpiku kostnego

Zmiana może rozpocząć się od Ciebie i zmiany Twoich codziennych zachowań:

 • ›ZASTANÓW SIĘ, CO WKŁADASZ DO PIECA
 • ›Nie pal odpadów, bo nasze piece to nie śmietniki
 • ›Wymiana pieca, to inwestycja w Twoje zdrowie

 

Ważne jest uświadomienie mieszkańcom, jakie niebezpieczeństwa powoduje niska emisja wywołana głównie paleniem w piecach śmieci-odpadów i używaniem niskiej jakości węgla. Edukacja winna być skierowana zwłaszcza do właścicieli domów w starej zabudowie, gdzie domy ogrzewane są piecami lub starymi kotłowniami  węglowymi.  Należy  wymieniać te kotły na ekologiczne kotły 5 klasy lub podłączać,  jeżeli jest możliwość, do sieci centralnego ogrzewania lub gazowej. A jeżeli nie ma sieci CO, lub sieci gazowej,  to należy przeanalizować inne źródła ciepła. Można chociażby zainstalować ogrzewanie solarne (kolektory) dla ciepłej wody,  lub fotowoltaikę, pompy ciepła, itp.  

Rachunek ekonomiczny uwzględniający koszty zewnętrzne i wpływ na zdrowie w perspektywie czasowej będzie wówczas z pewnością korzystny.

Niska emisja jest też spowodowana ruchem samochodowymUdział pojazdów samochodowych w emisji CO2 na świecie wynosi od 6% do25 % i przyczynia się też do zmian klimatycznych.

Niska emisja, czyli to, co wylatuje z naszych kominów, rujnuje środowisko i atmosferę oraz nasze zdrowie.

Jak walczyć z niską emisją i równie niską świadomością tego, co robimy nie tylko środowisku, ale i swojemu zdrowiu, paląc np. mułem który jest odpadem (!!) lub niskiej wartości węglem, śmieciami oraz jeżdżąc samochodami nie przystosowanymi  technicznie?

Zastanówmy się!!!

 

Nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (tj. kotłów, pieców i kominków), od 1 września 2017 r., zakazują spalania w WŚ:

 • ›węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • ›mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • ›paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • ›biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.