Pojemny termin „ekoturystyka” obejmuje „zielone” formy transportu, integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, jak też wypoczynek w gospodarstwach ekoagroturystycznych.

W ramach tzw. alternatywnych form transportu zachęcamy do korzystania z roweru, transportu publicznego czy pieszego. Wszystko to z korzyścią dla środowiska i naszego zdrowia.

15.05 każdego roku organizujemy Rajd Niezapominajki.     

15.05.2013 r.: Dzień Polskiej Niezapominajki. Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach, oddział PTTK w Tychach, Klub Turystyki Kolarskiej Gronie i Stowarzyszenie Sportowe NOL Tychy zorganizowali Rajd Rowerowy i Pieszy wokół Jeziora Paprocańskiego. Trasa biegła m.in. ścieżką przyrodniczo-edukacyjną na użytku ekologicznym, a wzięło w nim udział ponad 60 osób. Po rajdzie odbyły się konkursy z nagrodami. Dzień ten obchodzony jest jako święto przyrody i ekologii. Ma ono na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

W 2012-2013: Udział w programie „Rowerowe Katowice i okolice”.

22.09.2012 r., Tychy: Europejski Dzień Bez Samochodu.

15.05.2012 r.: „Rajd Niezapominajki” – rajd rowerowy zorganizowany z okazji ekologicznego święta Dnia Polskiej Niezapominajki.

W 2004 r. zorganizowaliśmy „Tyską Debatę Transportową” w ramach spotkań LA 21, pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich
i samorządowych oraz przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych
i społeczności lokalnych. Byli też Radni miasta Tychy, zwłaszcza z komisji związanych tematycznie. Debata była prowadzona przez dr. Kassenberga (moderatora „Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego”) według tez opracowanych przez prezesa Koła Ewę Dziekońską. Materiały z Debaty  wydrukowano wielu egzemplarzach.

Kontynuacją zagadnień transportowych były organizowane warsztaty transportowe pt.: „Pieszy w mieście”. Przeprowadzona została również Ankieta transportowa na reprezentatywnej grupie mieszkańców miasta Tychy.