Ochrona dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Polski jest naszym głównym celem.

Działamy dla dobra wspólnego, tak aby żyło nam się lepiej i dostatniej w harmonii ze środowiskiem. Kierujemy się fundamentalną zasadą: „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Rozwijamy wśród mieszkańców, od blisko 30 lat, świadomość potrzeby odpowiedzialnego myślenia  i działania dla dobra człowieka i przyrody.

Uświadamiamy ludzi na temat zagrożeń płynących z niskiej emisji (powierzchniowej i liniowej). Niska emisja związana jest z użytkowaniem starych pieców, spalaniem odpadów  oraz z transportem. Promujemy odnawialne źródła energii (OZE) i program prosument w ramach ochrony klimatu i oszczędności energii. Propagujemy zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, rolnictwo ekologiczne, turystykę i krajoznawstwo oraz ekologiczny transport.

 • Zajmujemy się edukacją środowiskową, ekologiczną i zdrowotną
 • Wdrażamy nowatorskie rozwiązania
 • Dbamy o zachowanie biologicznej różnorodności oraz lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego
 • Wzbudzamy zainteresowanie przyrodą ojczystą, turystyką i krajoznawstwem
 • Zachęcamy do podejmowania działalności związanej z ochroną środowiska
 • Wspieramy różnorodne proekologiczne działania społeczne i ekonomiczne
 • Budujemy oddolne inicjatywy lokalne zatroskane o małą ojczyznę

Prowadzimy wykłady, seminaria i warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,  z wielu dziedzin, jak np.: odpady i ich segregacja, konieczność zachowania bioróżnorodności, rola owadów pszczołowatych w ekosystemach, drzewa w mieście, ptaki w mieście, proekologiczny transport, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, efektywne wykorzystanie energii, zdrowy styl życia i właściwe odżywianie, jak chronić się przed smogiem itd.

Współpracujemy ze szkołami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, firmami proekologicznymi.

Realizowaliśmy różne programy, m.in.:

 • Programy dotyczące niskiej emisji
 • „Ekorozwój a przedsiębiorczość”
 • „Tychy i okolice – zielony region Śląska”
 • „Lokalna Agenda 21”
 • „Razem przeciwko odpadom”
 • „Tyską Debatę Transportową”
 • „Pies w mieście”
 • Związany ze ścieżkę przyrodniczą na użytku ekologicznym  w Tychach – Paprocanach
 • „Czy wiesz, co jesz?”
 • „DRZEWA w mieście”
 • „Europejski Dzień bez Samochodu”
 • „WĘDRÓWKA KRAJOZNAWCZA PO ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ; trójkąt turystyczny : Tychy – Mikołów – Pszczyna”
 • „ROWER I MY”
 • „Eko-Kiermasz dla Zdrowia”
 • „Rajd Niezapominajki”
 • Rodzinne Spotkania Ekologiczne
 • „Skarby natury – ptaki w mieście”
 • „Nasza Przyroda – Czysta Woda”
 • „ZDROWY STYL ŻYCIA  60+ i nie tylko”
 • „Młodzieżowy Eko-Przedsiębiorca”

Zachęcamy do współpracy na różnych polach