Prowadziliśmy rozmaite działania edukacyjne, m. in.:

  • Na temat niskiej emisji
  • Związane z segregacją odpadów
  • Związane ze zdrowym trybem życia i właściwym odżywianiem
  • Natura i kultura wokół nas, np. „Nasza Przyroda – Czysta Woda” dla dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców czy też warsztaty terenowe dla uczniów tyskich i pszczyńskich szkół, w związku z międzynarodową akcją „Fascynujący Świat Roślin, edycja 2013
  • Opracowaliśmy szeroki program edukacji ekologicznej z zakresu drzew na terenach zurbanizowanych, który jest niezmiernie ważny dla uświadomienie społeczeństwu znaczenia drzew dla poprawy jakości środowiska i zapobiegania pogłębiającym się procesom globalnego ocieplenia
  • Zaprojektowaliśmy duże tablice edukacyjne „Jak dokarmiać ptaki”, ktore po wykonaniu stanęły przy stawach tyskich
  • Jak w poprzednich latach przeprowadzane były sukcesywnie warsztaty w szkołach na temat odnawialnych źródeł energii (OZE). Informowanie o sposobach zmniejszania tzw „niskiej emisji” wchodziło  również w zakres tych działań. Pogłębianie świadomości  na rzecz ochrony klimatu i powietrza oraz problematyka oszczędzania energii jest ważnym  elementem  działalności Koła w Tychach