Wybrane publikacje:

„Syntetyczne opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tychy”

„Lokalna Agenda 21 – Zrównoważony rozwój w XXI wieku- Tychy oraz inne miasta i gminy”

„Osobliwości przyrodnicze miasta Tychy”

„Dolina Gostyni – ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna”. Publikacja związana z powstaniem ścieżki przyrodniczej na użytku ekologicznym  w Tychach – Paprocanach

„Rajdy: rowerowy i pieszy”

„DRZEWA w mieście”

„Ochrona powietrza a jakość życia”