DRZEWA W MIEŚCIE

W 2006 roku   rozpoczęto cykl pod tytułem „DRZEWA w mieście”. Odbyły się dwa seminaria. Pierwsze było czwartego października na temat : lokalizacje, dobory i instruktaż prawidłowej pielęgnacji i przycinania drzew metodą alpinistyczną, która zademonstrowana była na pięknym starym dębie w parku koło Urzędu Miasta Tychy. W części teoretycznej brali udział znakomici fachowcy z dziedziny dendrologii. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Tychów, Katowic, Bielska-Białej, Skoczowa, Pszczyny, Mikołowa, którzy zajmują się problemami zieleni w gminach, urzędach miast,  spółdzielniach mieszkaniowych i organizacjach pozarządowych, jak również architekci oraz uczniowie Technikum Ochrony Środowiska  i inni . Obecnych było około stu osób. Okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie tą problematyką. Były i nadal są liczne interwencje w tej dziedzinie.

Następne seminarium wraz z warsztatami z cyklu „DRZEWA w mieście” odbyło się 27 listopada 2006 r. i dotyczyło starodrzewu w Parku Browarnianym w Tychach. Przed seminarium wykonana została poglądowa inwentaryzacja drzew w parku wraz z fotografiami drzewostanu. Efektem tych działań był zaprojektowany, przez członka Koła w Tychach Leokadię Bratek, świetny pokaz multimedialny wraz z omówieniem poszczególnych gatunków drzew. Rezultatem stała się ciekawa wymiana poglądów przez dyskutantów. Seminarium było w urokliwej siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach vis-a-vis pałacu książęcego wraz z zabytkowym Parkiem Browarnianym.   Materiały z tego spotkania  są  opracowane i dostępne  w siedzibie Klubu naszego Koła w Tychach. Projektujemy w przyszłości utworzenie tzw „ścieżki dydaktycznej historyczno-przyrodniczej” dla młodzieży. Seminaria powyższe mogły być zrealizowane dzięki pomocy Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Tychy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również wolontariuszy Koła PKE w Tychach.

W ramach Kampanii „Drzewa w mieście”  zorganizowaliśmy też konkurs plastyczny i fotograficzny  o tematyce drzewa w mieście.

Grupa członków Koła  Tychy opracowała w niewielkim parku w naszym mieście  informację  o ciekawszych przykładach drzew i krzewów tam rosnących z określeniem gatunku, rodzaju i rodziny. Podano nazwę polską i łacińską oraz kraj pochodzenia i krótką charakterystykę. Planujemy ustawienie odpowiednich tabliczek informacyjnych, wtedy park ten będzie służył także jako teren edukacyjny – przyrodniczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przeciwdziałanie nieprawidłowemu, brutalnemu przycinaniu i wycinaniu drzew w miastach oraz niewłaściwym doborom drzew, to cel naszych działań.

Funkcje drzew w mieście:

  • Właściwa gospodarka drzewostanem w mieście przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zmniejszaniu CO2
  • Drzewa stanowią płuca miasta, produkują tlen
  • Chronią przed hałasem i skażeniami powietrza
  • Regulują gospodarkę wodną
  • Drzewa w mieście mają stanowić element ładu przestrzennego, zwiększając tym samym wrażliwość mieszkańców na wartość otaczającej przestrzeni
  • Stanowią miejsca ostojowe i lęgowe dla ptakow i owadow głownie
  • Kwitnące drzewa, o barwnych liściach ożywiają i upiększają przestrzeń miasta
  • Drzewa też spełniają rolę ekonomiczną i energooszczędną – odpowiednio zlokalizowane  i dobrane gatunkowo chronią domy przed stratami ciepła