Gospodarstwo ekologiczne to gospodarstwo rolnicze, w którym nie stosuje się zakazanych, chemicznych środków syntetycznych – nawozów sztucznych, pestycydów, hormonów, regulatorów wzrostu itp.

Żywność ekologiczna, to produkty spożywcze pochodzące z gospodarstw ekologicznych.

 

W gospodarstwach ekologicznych często chowa się stare rasy zwierząt, np. kury czubatki staropolskie, zielononóżki, krowy rasy czerwonej polskiej, konie huculskie, owce wrzosówki itp.

 

Prowadzimy zajęcia/warsztaty/pokazy w gospodarstwach ekologicznych promując żywność ekologiczną, zdrowy styl życia, produkty regionalne i lokalną kulturę. Chętnie w zajęciach bierze udział młodzież. Edukacja w gospodarstwach ekologicznych ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania produktami ekologicznymi, ekoagroturystyką, lokalnością. Ma poszerzyć wiedzę z zakresu zagrożeń środowiskowych i uwrażliwić na problemy ekologiczne, społeczne i cywilizacyjne. Wspieramy rolników ekologicznych.

Zapraszamy corocznie rolników ekologicznych na nasz Eko- kiermasz, aby promowali swoje produkty i wzbudzali zainteresowanie rolnictwem i żywnością ekologiczną.

              Warsztaty w gospodarstwach ekologicznych