OWADY PSZCZOŁOWATE

Troszczymy się o owady pszczołowate, do których zaliczamy blisko 500 gatunków żyjących w Polsce. To nie tylko pszczoła miodna, ale nade wszystko dzikie owady pszczołowate, takie jak trzmiele, porobnice, murarki, miesierki i wiele innych. W zastraszającym tempie spada liczebność pszczołowatych z uwagi na choroby, ubogą bazę pokarmową i zanikanie miejsc do gniazdowania, nacisk antropopresji oraz skażenia środowiska. Ginie też wiele gatunków apidofauny. A są owady pszczołowate niezbędne do odpowiedniego zapylania roślin.

Nasze działania obejmują następujące obszary:

  • współpracujemy z pszczelarzami
  • podejmujemy apele o zaprzestanie oprysków wykonywanych nieodpowiednio
  • opracowujemy plany zagospodarowania zieleni w miastach, także z uwagi na pszczołowate
  • edukujemy zainteresowanych w gospodarstwach pszczelarskich

 

 

warsztaty w gospodarstwie pszczelarskim