W 2015 r. złożono w ramach konsultacji trzy opracowania-uwagi i propozycje do projektu planu zagospodarowania Centrum Tychów (I etap) tzw. Oś Zielona. Załączona została też opinia rzeczoznawcy na temat komunikacji oraz jakości powietrza, którą na zlecenie PKE –Koła w Tychach opracował dr inż. Tadeusz Kopta.