POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
KOŁO W TYCHACH
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59, pok. 21
tel.: (032) 327-00- 04  kom: 512 188 049

e-mail: pkekolotychy@o2.pl ; tychy-la21@wp.pl
www: www.pke-tychy.pl

FB/pkekolotychy

 

Rejestracja Stowarzyszenia: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000442342
PKO Bank Polski SA 83 1020 2528 0000 0802 0345 6126
NIP: 6462929124  REGON: 243128996

Organizacja Pożytku Publicznego uprawniona do 1% oraz działalności odpłatnej i nieodpłatnej.