W obszarze ochrony zdrowia podejmujemy działania na następujących płaszczyznach:

  • walczymy z niską emisją i smogiem
  • propagujemy aktywny styl życia: organizujemy rajdy rowerowe, wycieczki przyrodnicze, terenowe warsztaty
  • wspieramy gospodarstwa ekologiczne i produkty ekologiczne
  • zalecamy i szerzymy właściwe odżywianie
  • upowszechniamy profilaktykę zdrowotną

 

Organizujemy corocznie, dwa razy w roku Eko-Kiermasze dla Zdrowia, na których propagujemy zdrowy styl życia, odpowiednią żywność, aktywność fizyczną.

 

W latach ubiegłych Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach organizował cykliczne spotkania w ramach „Zdrowego stylu życia”, jako elementu Lokalnej Agendy 21.

Na pierwszym seminarium pt.: „Czy wiemy co jemy?” omawialiśmy tematykę związaną z chemicznymi dodatkami do żywności (E – konserwantami, emulgatorami, barwnikami, antyutleniaczami). W spotkaniu udział wzięli wykładowcy z akademii medycznej. Integralną częścią spotkania były warsztaty prowadzone przez dydaktyków – członków naszego koła.

Omówiono „piramidę zdrowego żywienia” i najnowsze trendy w tej dziedzinie. Było to również tematem następnych spotkań, w których brali udział wykładowcy z Akademii Medycznej, z Instytutu Onkologii w Gliwicach, ze Szpitala Wojewódzkiego w Tychach oraz profesjonaliści  z PKE. Poruszono również tematykę metali ciężkich w żywności (kadm, ołów i inne). O trudnej problematyce genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO)  z uwzględnieniem żywności miał wykład profesor Chorąży.

Podczas warsztatów z młodzieżą obliczano indeks BMI. Przeprowadzono także zajęcia ruchowe, które są podstawą nowej „piramidy zdrowego żywienia”.

Powyższe działania współfinansował Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, natomiast członkowie Koła PKE w Tychach pracowali jako wolontariusze.

W roku 2009 rozpoczęliśmy cykl szkoleń w Gimnazjum nr 11 na temat zanieczyszczeń żywności np. metalami ciężkimi, dioksynami, pleśnią i innymi, wraz z wykazaniem szkodliwości dla człowieka takich produktów.

Szkolenia wraz z prezentacją i ulotkami (opracowane przez Annę Kołoczek) odbywały się także w innych gimnazjach naszego miasta.

Program nasz jest spójny z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 „O bezpieczeństwie żywności i żywienia”. Członkowie Koła PKE opracowali 18 podstawowych punktów, które przedstawiono  w czasie obrad Komisji Zdrowia Rady Miasta Tychy. Koło PKE Tychy przyczyniło się w ten sposób do powstania uchwały Rady Miasta dotyczącej prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w szkołach.

Działania edukacyjne związane z powyższą tematyką były zgodne ze Strategią Oświatową miasta Tychy na lata 2008-2013.

 

 

Obchodziliśmy także „Dzień Zdrowia”, prowadziliśmy szkolenia nt. zdrowego stylu życia.