Prezes Koła Ewa Dziekońska została Laureatką Kapituły – Eko-Kobietą 2016 województwa śląskiego.

W 2014 roku Prezes Koła Ewa Dziekońska została uhonorowana tytułem „Integrator Roku 2013″ przyznaną przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Prezydenta Miasta Tychy.

EkoAktywni 2014 – PKE-Koło w Tychach został Laureatem Konkursu EkoAktywni 2014 i otrzymał 5 tys. zł nagrody z WFOŚiGW w Katowicach.

Nagroda Indywidualna dla prezes Polskiego Klubu Ekologicznego-Koła w Tychach – Ewy Dziekońskiej – „ZIELONY CZEK 2012” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii: EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – za wieloletnią konsekwentną popularyzację idei zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody oraz promocje postaw proekologicznych wśród społeczeństwa województwa śląskiego.

Zielone Czeki 2010 – Prezes Koła w Tychach Ewa Dziekońska została wyróżniona przez WFOŚiGW w Katowicach w kategorii Programy i akcje proekologiczne, w tym dotyczące ochrony przyrody.