W wyniku wyborów w dniu 17.09.2022 r. koło w Tychach ma następujący skład zarządu: Prezes – Ewa Dziekońska, Wiceprezes – Emilia Wierzchowska, Wiceprezes – Sławomir Szukłow, Skarbnik – Bożena Zyznawska, Sekretarz -Grażyna Klapińska-Stefanow.