Z powodu pandemii  mamy ograniczone działania. Realizujemy trochę szkoleń, debaty internetowe, indywidualne telefoniczne interwencje oraz  wyjaśnienia.